Nawet 7% na rocznej lokacie w Banku FACTO .

Nawet  7% na rocznej lokacie w Banku FACTO .

Czym jest Facto?

Facto to bank działający na zasadzie wewnątrzunijnych przepisów, podobnie jak opisywany wielokrotnie Inbank. Różnica jest taka, że lokaty w Inbanku gwarantuje estoński fundusz gwarancyjny, a w Facto – włoski odpowiednik: Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Oznacza to, że w razie (raczej mało prawdopodobnego) upadku Banku Facto środki do równowartości 100 000 euro odda nam włoski odpowiednik BFG. Samą umowę zawieramy natomiast z polskim oddziałem banku – czyli według polskich przepisów.

ZAŁÓŻ LOKATĘ TERAZ

Osoby, które ulokują tam swoje środki, zyskają od 5,5% na lokacie miesięcznej, przez 6,5% na lokatach 3-, 6- i 9-miesięcznych, aż do 7% na lokacie rocznej (i dłuższych)

Aby założyć lokatę w Banku Facto otwieramy również rachunek depozytowy. Rachunek ten jest w zasadzie pewnego rodzaju rachunkiem technicznym – nie ma żadnej innej funkcji oprócz przelewania środków (choć bank daje na nim 0,5% w skali roku).

PROSTO SZYBKO I SKUTECZNIE 🙂